Tin nội bộ
  • Hệ thống giám sát xe buýt

    Hệ thống giám sát xe buýt

    “Hệ thống giám sát, quản lý xe Buýt” được xây dựng nhằm phục vụ các nhu cầu về giám sát, điều hành của các đơn vị quản lý và cung cấp dịch vụ vận tải cộng cộng. Hệ thống này sau khi triển khai sẽ góp phần đáp ứng các mục tiêu về nâng cao chất lượng phục vụ trên các xe buýt nói riêng và của ngành vận tải công cộng nói chung. 

    Xem tiếp