Giải pháp an ninh tích hợp, thông tin liên lạc

Giải pháp an ninh tích hợp

Hệ thống An ninh giúp tăng cường công tác bảo mật, an toàn – an ninh, phòng chống sự xâm nhập bất hợp pháp. Trong lĩnh vực an ninh, an ninh vật lý và an ninh điện tử luôn phải kết hợp để cho ra một giải pháp tổng thể.

Xem tiếp