Dự án

Hệ thống tủ điện Cục Viễn Thông

Cung cấp và lắp đặt hạ tầng trung tâm dữ liệu, hệ thống an ninh và BMS cho dự mở rộng Cục Viễn Thông..

Xem tiếp

Hệ thống Chiller Sân bay Đà Nẵng

Cung cấp hệ thống chiller sân bay Đà Nẵng.

Xem tiếp

Hệ thống cơ điện FSC

Thi công và lắp đặt hệ thống chiller, tủ điện và hạ tầng cáp trung tâm dữ liệu Bộ Tài chính.

 

Xem tiếp

Hệ thống cửa phân làn Cục Hải quan Thành phố Hà Nội

Thi công và cung cấp lắp đặt hệ thống cửa phân làn tự động, hệ thống kiểm soát vào ra Cục Hải quan Thành phố Hà Nội

Xem tiếp

Hệ thống điện nhẹ Kho bạc Đà Nẵng

Thi công và cung cấp  lắp đặt hệ thống điện nhẹ Trụ sở Kho bạc Đà Nẵng

Xem tiếp

Hệ thống điện nhẹ Trụ sở Hải quan Hồ Chí Minh

Thi công và cung cấp lắp đặt hệ thống điện nhẹ Trụ sở Cục Hải quan Thành Phố Hồ Chí Minh.

 

Xem tiếp

Hệ thống điện nhẹ nhà ở cao tầng N01-T8

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện nhẹ (ELV) tại chung cư N01-T8 - Ngoại Giao Đoàn.

Xem tiếp

Hệ thống cửa phân làn Hải quan Cao Bằng

Cung cấp và lắp đặt cửa phân làn Gunnebo và hệ thống kiểm soát vào ra.

 

Xem tiếp

Hệ thống điện nhẹ Kho bạc Hà Nội

Thi công, lắp đặt và cung cấp hệ thống điện nhẹ Kho bạc Hà Nội 

 

Xem tiếp