Hệ thống quản trị toà nhà BMS

Hệ thống quản trị toà nhà - BMS (Building Management System) là một hệ thống điều khiển và giám sát kỹ thuật. Hệ thống quản trị toà nhà BMS mang tính tổng thể cao trong điều khiển và giám sát các hệ thống kỹ thuật của tòa nhà.


Hệ thống BMS thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ điều khiển vận hành hệ thống là môi trường thu nhận, quản lý toàn bộ các thong số kỹ thuật của thiết bị của các hệ thống kết nối tới. Thông qua trao đổi thông tin, BMS điều khiển vận hành các thiết bị chấp hành của từng hệ thống kỹ thuật khác nhau hoạt động theo yêu cầu của người quản lý, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật cũng như các yếu tố an toàn, an ninh…
 
 Một hệ thống BMS cơ bản có thể kết nối để điều khiển và giám sát các hệ thống của tòa nhà như:

• Hệ thống điều hòa, thông khí

• Hệ thống an ninh

• Hệ thống điều khiển chiếu sang

• Hệ thống đo đếm năng lượng

• Thang máy

• Hệ thống điện

• Hệ thống chữa cháy

 

Tùy theo từng dự án cụ thể mà hệ thống BMS có thể quản lý nhiều hay ít hơn so với hệ thống cơ bản
BMS là một hệ thống an tính an toàn và ổn định cao. BMS bao gồm phần mềm điều khiển là phần mềm chuyên dụng trong việc điều khiển, quản lý các toà nhà cao tầng, phần mềm này có các ứng dụng sau:
 
Thu nhận thông tin:
• Thu nhận toàn bộ các thông số về môi trường, các thông tin về trạng thái hoạt động của các thiết bị, các thông tin về hoạt động của các hệ thống, sự phối hợp vận hành của các hệ thống được kết nối đến BMS.

• Lưu giữ, xử lý các thông tin và có thể xử dụng các thông tin này lâu dài theo yêu cầu quản lý.

Giám sát:

• Phần mềm điều khiển BMS cung cấp màn hình đồ hoạ quản lý các tín hiệu cảnh báo, báo động kỹ thuật. Mọi thông tin báo lỗi hệ thống, báo lỗi thiết bị của các hệ thống được kết nối tới BMS sẽ được thể hiện trên màn hình báo lỗi này.

• Phần mềm điều khiển BMS hỗ trợ cảnh báo báo động bằng tiếng còi bíp, đây là tiếng động để nhắc nhỡ người vận hành khi họ không quan sát màn hình điều khiển.
Quản lý hệ thống:
Chức năng này giúp người vận hành BMS có thể mở rộng hệ thống khi có yêu cầu như: khai báo thêm thiết bị, số lượng điểm điều khiển một cách dễ dàng.

Điều khiển:

• Thực hiện điều khiển qua giao diện đồ hoạ có thể là dạng ảnh của thiết bị hoặc qua dạng ảnh sơ đồ mặt bằng của toà nhà.

• Có thể thông qua giao diện đồ hoạ để kích hoạt điều khiển thiết bị tại các điểm “intelligent point” trên đồ hoạ On – Off – Disable.

• Thực hiện vận hành điều khiển tự động: thực hiện việc vận hành tự động các hệ thống theo lịch trình thời gian yêu cầu của toà nhà để thực hiện tiết kiệm năng lượng. Nếu có kế hoạch hoạt động theo tuần, tháng, năm, hệ thống sẽ thực hiện được việc thực hiện cài đặt lịch hoạt động tự động theo kế hoạch đã định sẵn. Khi có sự thay đổi các kế hoạch hoạt động, hệ thống cho phép thay đổi hoặc xoá bỏ lịch trình hoạt động tự động theo kế hoạch mới.

Tích hợp các hệ thống tới hệ thống BMS mang lại nhiều tiện ích trong điều khiển cũng như giám sát các hệ thống kỹ thuật của toà nhà. Điều này cho phép người vận hành, ban quản lý toà nhà tiết kiệm được chi phí vận hành cũng như nâng cao khả năng quản lý tới tất cả các hệ thống.