Hệ thống camera XN trung đại tu ôtô Hà Nội

Hệ thống camera XN trung đại tu ôtô Hà Nội

Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera giám sát tại Xí nghiệp trung đại tu ô tô Hà nội.

CHỦ ĐẦU TƯ:
Xí nghiệp trung đại tu ô tô Hà Nội

MÔ TẢ DỰ ÁN:
Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera giám sát tại xưởng sửa chữa thuộc Xí nghiệp trung đại tu ô tô Hà Nội. Hệ thống được triển khai bao gồm hệ thống camera đầu cuối, câc thiết bị kết nối và hệ thống quản lý, lưu trữ và giám sát.

CÁC HẠNG MỤC:
Hệ thống camera giám sát.