Hệ thống camera cho TT Thương mại SAVICO

Hệ thống camera cho TT Thương mại SAVICO

Cung cấp hệ thống camera cho trung tâm Thương mại SAVICO Quận Long Biên, Hà Nội.

Chủ đầu tư:
Công ty cổ phần Savico Hà Nội

Mô tả dự án:
Cung cấp hệ thống camera giám sát tại trung tâm thương mại Savico tại Quận Long Biên - Hà Nội. Hệ thống được cung cấp bao gồm các camera giám sát, hệ thống quản lý điều khiển và hệ thống lưu trữ.

Các hạng mục:
- Hệ thống camera giám sát