Tân Thành An
Giải pháp an ninh tích hợp Giải pháp quản trị tòa nhà Giải pháp giao thông thông minh Hạ tầng mạng thông tin liên lạc Hạ tầng trung tâm dữ liệu

Giải pháp an ninh tích hợp

Giải pháp quản trị tòa nhà

Giải pháp giao thông thông minh

Hạ tầng mạng thông tin liên lạc

Hạ tầng trung tâm dữ liệu

Dịch vụ

  • Dịch vụ tư vấn thiết kế, triển khai Dịch vụ tư vấn thiết kế, triển khai Dịch vụ khảo sát, tư vấn, thiết kế, lập dự toán và giám sát thi công. Chi tiết
  • Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cung cấp nhằm hỗ trợ vận hành và khai thác hiệu quả các hệ thống của khác hàng. Chi tiết
  • Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng Kiểm tra thiết bị theo định kỳ nhằm tiên đoán hoặc phát hiện hỏng hóc. Chi tiết